HEA / HEB / iPE Profiller; endüstriyel yapılar ve çelik konstrüksiyon ağırıklı yapıların inşaasında çelik profiller kullanılmaktadır. Bununla birlikte iş makinaları, tarım makinaları,
metal ve sac işleme makinaları ve enerji nakil hatları imalatında kullanılır. Yine viyadük, prefabrik yapı. hafif çelik yapılar, köprü ve geçit (altgeçit ve üstgeçit) gibi projelerde HEA / HEB / HEM profiller de (demirler) yoğun olarak kullanılmaktadır.